Text Size
שני 22 אפריל 2019

בית הסרט העברי

המלצת היום

רבותי ההיסטוריה חוזרת - מרד גטו ורשה הקרנה מיוחדת 19.4

ביום רביעי 19.4.2017, מיד אחרי החג, תתחדש סדרת המפגשים, שערך אבי יעקב גרוס ז"ל: "רבותי ההיסטוריה חוזרת".

השלמת הסדרה, שנולדה כשיתוף פעולה בין אנשי סינמטק ת"א לבין אבי, במטרה לחשוף לקהל הרחב את מפעל חייו בתחום שימור המורשת הקולנועית בישראל, תוקדש לזכרו.

המפגש הקרוב יתקיים ביום השנה ה-74 למרד גטו ורשה, בסינמטק תל-אביב, בשעה 18:30 ויוקרנו בו הסרטים הבאים:

יום השנה החמישי למרד גטו ורשה - 1948 ובנוסף: "קדימה גורדונאים", 1947 "אחרי 2000 שנה", 1948

בימוי והפקה: נתן גרוס, שאול גוסקינד, קואופרטיב כינור, לודז'

עורך הסדרה: יעקב גרוס מנחה: היאלי גרוס

בנוסף יוקרנו הסרטים: "קדימה גורדונאים", 1947 "אחרי 2000 שנה", 1948