Text Size
שבת 15 דצמבר 2018

בית הסרט העברי

המלצת היום

סרטים היסטוריים לזכרון יום השואה

כ-3500 שנה אחרי יציאת מצריים הייתה יציאת אירופה. גם מהגולה הדוויה יצאה שארית הפליטה - מעבדות לחרות ומשיעבוד לגאולה. לקראת יום השואה ערכתי והעליתי ל-YouTube מספר קטעי וידיאו שיש להם נגיעה לזיכרון השואה. אודה לכם אם תמצאו זמן לצפות ותוכלו להעביר את המייל לתפוצתכם.