דיוקן של יוסי הלחמי - במאי, עורך, מפיק וחוקר תולדות הסרט העברי

משנת 1973 ופרי עטו של עמיתו לטלוויזיה הלימודית חיים שרייבר.

יוסי הלחמי