יעקב (יוסי) הלחמי, בצילומי אולפן בטלוויזיה הלימודית (אז "נאמנות הטלוויזיה הלימודית"), שנת 1967.

הטלוויזיה הלימודית