כרזה להצגת סרטים של האחים לומייר - על הבד מופיע הסרט המשקה המושקה.

lumiere