בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

דיוקן של יוסי הלחמי - במאי, עורך, מפיק וחוקר תולדות הסרט העברי

משנת 1973 ופרי עטו של עמיתו לטלוויזיה הלימודית חיים שרייבר.

יוסי הלחמי