Text Size
שישי 25 מאי 2018

בית הסרט העברי

קישורים

קישורים לאתרים, ארגונים, מוסדות להכשרה מקצועית ואקדמית, מאגרי מידע וכלים שימושיים ויוצרים מתחום הקולונוע הישראלי והעולמי וכן בתחום היסטוריית הקולנוע העברי, הקולנוע הישראלי והקולנוע העולמי.

Links & other web resources on the subject of Eearly Israeli & Jewish film and film in general.

המלצות, הערות ותיקונים והפניות לקישורים מעודכנים או חדשים יתקבלו בברכה.

המחלקה ללימודי קולנוע במכללה האקדמית בית ברל

המחלקה ללימודי קולנוע במכללה האקדמית בית ברל נוסדה בשנת 1996 על ידי ד"ר הנרי אונגר, מתוך חזון לצייד את יוצרי הקולנוע העתידיים בעולם תרבותי עשיר, ולטפח את השאיפה לפסגות של העזה הנבנות על יסודות איתנים של עומק אינטלקטואלי.

המשך קריאה: המחלקה ללימודי קולנוע במכללה האקדמית בית ברל

סינמטק שדרות

סינמטק שדרות הנו המוסד החינוכי-תרבותי לקולנוע הראשון בדרום והוקם במטרה לעלות לסדר היום הציבורי את חיי התרבות של אוכלוסיית הדרום ובמטרה לצמצם הפער שבין המרכז לפריפריה ונוסד בדצמבר 1999.

המשך קריאה: סינמטק שדרות

פסטיבל הבינלאומי לסרטי נשים

עמותת "נשים בתמונה" (ע"ר) נוסדה בשנת 2004, הודות לתשוקתן הייחודית של שתי נשות קולנוע וטלוויזיה בעלות מחויבות חברתית נדירה לקידום יצירת נשים בשדה הקולנוע: נעמה פריזנט אורפז וענת שפרלינג כהן.

המשך קריאה: פסטיבל הבינלאומי לסרטי נשים

איגוד הבמאים והתסריטאים בישראל

איגוד הבמאים והתסריטאים בישראל פועל לקידום היצירה המקורית ומעמדו של היוצר, עידוד חופש היצירה וקידום חופש הביטוי בישראל.

המשך קריאה: איגוד הבמאים והתסריטאים בישראל

ביה"ס סם שפיגל לקולנוע וטלוויזיה

ביה"ס סם שפיגל לקולנוע וטלוויזיה נוסד ע"י הקרן לירושלים ומשרד החינוך והתרבות ב- 1989 כבית הספר המרכזי ללימודי קולנוע בישראל. ביה"ס הוא עמותה ציבורית ללא מטרת רווח ונושא את שמו של המפיק ההוליוודי האגדי סם שפיגל. ההנהלה הציבורית ועמותת ביה"ס מורכבת מאנשי תרבות בכירים ומאישי ציבור. יו"ר הוועד המנהל הוא ארז ויגודמן, הנשיא והמנכ"ל של שטראוס-עלית. מנהל ביה"ס מאז הקמתו הוא הבמאי רנן שור.

המשך קריאה: ביה"ס סם שפיגל לקולנוע וטלוויזיה