Text Size
רביעי 1 אפריל 2020

בית הסרט העברי

לזכרו של יוסי הלחמי (1933-2019)

דיוקן של יוסי הלחמי - במאי, עורך, מפיק וחוקר תולדות הסרט העברי

משנת 1973 ופרי עטו של עמיתו לטלוויזיה הלימודית חיים שרייבר.

יוסי הלחמי