בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

יעקב (יוסי) הלחמי, בצילומי אולפן בטלוויזיה הלימודית (אז "נאמנות הטלוויזיה הלימודית"), שנת 1967.

הטלוויזיה הלימודית