בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

קופסת הפילם (נגטיב), של "אורי כדורי" (וכן "אורי מורי"), גליל 4.

הקופסה מתוצרת "איסטמן קודאק" (EASTMAN KODAK Co.) .

אורי כדורי

מהאוסף הפרטי של מיסד האתר וחוקר הקולנוע יוסי הלחמי.