בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

פרסום, מטעם השירות הבולאי ולכבוד 75 שנה לסרט עודד הנודד.

עודד הנודד