בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

מודעת פרסום להקרנת הסרט העלילתי העברי הראשון, עודד הנודד, בקולנוע עדן.

עודד הנודד