Text Size
שלישי 27 אוקטובר 2020

בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

כרזה להצגת סרטים של האחים לומייר - על הבד מופיע הסרט המשקה המושקה.

lumiere