Text Size
שלישי 7 אפריל 2020

בית הסרט העברי

לזכרו של יוסי הלחמי (1933-2019)

הזמנה להקרנת בכורה של עודד הנודדהזמנה מקורית מאת "תעשיית פילמים בארץ-ישראל סטודיה" היא פא"י (FAI Studio) להקרנת הבכורה של הסרט העלילתי העברי הראשון "עודד הנודד".

ההקרנה התקיימה בקולנוע עדן בתל-אביב בתאריך 29.12.1932 בשעה 15:15.

ההזמנה הוענקה להנהלת "בנק אשראי" שכנראה היה מעורב במימון הסרט.

התמונה המקורית פורסמה ע"י רות קוסוביצקי.