Text Size
שני 19 אוגוסט 2019

בית הסרט העברי

סיפורו של עודד הנודד והסרט שהופק בעקבותיו, מקורו בספר שפרסם הסופר צבי ליברמן לזכר בנו עודד ליברמן ז"ל, בן המושב נהלל.

עודד הנודדעודד נפטר בשנת תש"י (1949) לאחר שנים רבות של סבל שנגרמו מפציעה שספג בצווארו מקת רובהו של חייל עיראקי משומרי על שדה התעופה הבריטי "לויד", שתקף את מושב נהלל בשנת תש"ג.

גבעת עודד הנודד, "תל אל ביידה" ובעברית התל הלבן הוקצתה ע"י הקק"ל וזכתה לשימור ומהווה מוקד לטיול רגלי למשפחות - מצאו כאן עוד פרטים.