בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

עדכון: מועד ההגשות הוארך עד ה15 לספטמבר!

תחרות החיבורים השנתית של Domitor שיעסקו בתקופת ראשית הקולנוע (השנים 1880 עד 1915 ואחרי), מיועדת ליצר עניין בשדה המחקר של ראשית הקולנוע ולערב אקדמאיים צעירים בפעילות הארגון.

דומיטורההגשה בפורמט דיגיטלי של מסמך PDF או WORD ועד התאריך 15.8.2017.

פרס בסך 500$ וסיוע בפרסום החיבור במגזין קולנוע-היסטורי מוכר יוענקו לזוכה שיוכרז עד 31 באוקטובר 2017.

תנאי ההגשה

יש להגיש את החיבור בדואר-אלקטרוני לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. לידי ועדת 'חיבורי סטודנטים של הארגון ('Domitor Student Essay Committee').

החיבורים יהיו בשפה האנגלית או הצרפתית והיקפם לא יעבור את 7,000 המילה וניתן להגיש לא יותר מחיבור בודד אחד.

החיבורים צריכים לעסוק בתקופה בין השנים 1880 ל1915, אולם חיבורים שיעסקו בהתפתחות הקולנוע במדינות בהן איחר היסטורית להטביע חותם - יבחנו ותישקל הגשתם. כמו כן, חיבורים הבוחנים את ההיסטוריה או מקומו הנוכחי של הקולנוע המוקדם בהיסטוגרפיה, התיאוריה והאריכיונים גם הם מבורכים.

על המגישים חובה להציג אישורי רישום לתוכניות לימודים בזמן הגשת החיבור, או שקיבלו תואר לא יאוחר מינואר 2017.

חיבורים שהוגשו כמשימות במסגרת התואר גם הן יתקבלו. אולם חיבורים שכבר פורסמו והופצו לא יאושרו.

ההגשה בפורמט דיגיטלי של מסמך PDF או WORD ועד התאריך 15.8.2017 ובמשלוח לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. לידי ועדת 'חיבורי סטודנטים של הארגון ('Domitor Student Essay Committee').

ט.ל.ח - הנוסח המקורי, המלא והרשמי של תנאי ההשתתפות מפורסם באנגלית באתר פה והוא הקובע ומידע נוסף באתר www.domitor.org.