בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

נפטר רפי מילר, שהיה במאי ומפיק בטלוויזיה החינוכית הישראלית.

רפי מילר

עוד על רפי מילר פה.