בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

הקצאת כוח אדם לטקס פתיחת הטלוויזה החינוכית הישראלית, שנערך ביום 20.3.1966 ועבור הטקס שהתקיים בתאריך 24.6.1966.

נשלח מפרופסור סטשף אל דוקטור ג'סלסון ומתייחס להקצאת כוח-האדם במחלקת ההפקה. שימו לב צוות SCR2 עם גברת כוגן (דנה), מר הלחמי (יוסי) ומר ששון חי. גם צוות כיבוי אש הוגדר ובו מר הלחמי (לאחר שישתחרר בשעה 10:45 בבוקר, מצוות סטודיו 2). יוקצו גם מדריכים ממחלקת ההפקה ואם יתבקשו על-יד מר בלומנטל וככל שיהיו פנויים.

הטלוויזיה החינוכית - הקצאת כוח אדם לטקס הפתיחה