בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

אל: מפקד היחידה

הריני להביא לידיעתך כי מר הלחמי יוסף נתמנה לאחראי על יחידת שידורי החירום של הטלוויזיה בארץ. במסגרת תפקידו יארגן ויתאם את שידורי הטלוויזיה לנוער ומבוגרים, בעיקר כדי לשמור על רמת מורל גבוהה בציבור ועל רמת תיפקוד גבוהה של אמצעי התקשורת.

יוסי הלחמי

[בתמונה, יוסי הלחמי כמפקד צוות צילום בג'וניה לבנון 1982 ועבור המגזין "ערב חדש" ותחת הסיסמא "במשימה אפשרית"]

בגלל חיוניותו חייב מר הלחמי להמצא בקשר מתמיד עם התחנה ולהודיע תמיד על מקום המצאו, על מס' הטלפון להתקשרות ועל אמצעי התחבורה שלרשותו. זאת מאחר והוא נמנה על קבוצת חלוץ א' המקבלת התראה מידית על הכרזת מצב חירום עוד לפני פרסומו בציבור.

בהתחשב בכל אלה וכדי לאפשר למר הלחמי את ביצוע תפקידו החיוני אנו מבקשים לתאם את שירותו כך שיתאפשר לו לקבל קשר טלפוני מידי בכל שעות היממה ולהגיע בזמן הקצר ביותר אל עמדת הפיקוד שלו ברמת אביב.

בתודה על שיתוף הפעולה,

נחמן שטרן

אמרכ"ל

הטלוויזיה הלימודית הישראלית