בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

מערכת "בית הסרט העברי" מפרסמת ילקוט נוסף בסדרה של מקורות לדברי ימי הסרט הארץ-ישראלי, לשנת 1921 - ילקוטים נוספים, לתקופות שונות שבין 1897 ל-1947, מופיעים באתר זה.

ילקוט מקורות לדברי ימי הסרט הארץ-ישראלי לשנים 1921, ליקט, העיר, ההדיר וערך: יוסף הלחמי ( מהדורת 2019 - כל הזכויות שמורות © 2019).

חומר רב שאינו מופיע כאן, עדיין טמון בארכיונים, ספרי זיכרונות, אוספים פרטיים, תכתובת משפחתית, כתבי-עת, עיתונות יומית ועוד. אנו פונים לכל מי שמחקר הסרט בארץ-ישראל יקר לו וברשותו דבר שלא הופיע כאן, שיואיל לשלוח אותו למערכת "בית הסרט העברי", שתשבצו בילקוט המתאים.

**********

ילקוט זה מוקדש לזכרה הטוב של לאה כץ

**********

"כל ירושלים" – לשנת תרפ"א-ב', 1921

ספר שימושי, ספר ידיעות, ספר אדריסאות [כתובות],

מהדורה ראשונה. מכיל את מודעת יעקב בן-דוב על "בית צילום אמנותי, הגדלת תמונות וצילום סינמטוגרפי", תרגומה לאנגלית ואת מודעת "מנורה החברה הא"י הראשונה להוצאת פילם לראינוע".

"Wid's Year Book", 1921, p. 117/119

Jerusalem, the Holy City, Burton Holmes // Modern Jerusalem, Burton Holmes // Liberated Jerusalem, Burton Holmes.

"הצפירה", שלישי בינואר 1921, ע' 3

חתונת בן-הנציב. "הארץ" כותב: [...] תמונת החתן והכלה, בלוויית הנציב העליון, כל השייכים והמחותנים, צולמה ע"י ה' בן-דוב וצלמים אנגלים לתמונוע [...].

תמונוע – שם חלופי לראינוע; גם הוא בא לעברת את השם הצרפתי סינמטוגרף.

"The Topeka State Journal", 5 January 1921, p. 11

Plan Unique Program – Educational Interests of Community to be Discussed at Church […] Orchestra music and a moving picture entitled "A Palestine Pilgrimage" will be included in the program.

"העברי", 14.1.1921 ע' 11

תמונת החתן והכלה, בלוויית הנציב העליון, כל השייכים והמחותנים, צולמה ע"י ה' בן-דוב וצלמים אנגלים לתמונוע.

מכתבה נרחבת על חתונת אדוין סמואל, בנו של הנציב עם הדסה בת יהודה גור.

"De Sumatra Post" (Sumatra), 24.01.1921

De film "Christus"

Zij zal binnenkort in de Oranje-bioscoop vertoond worden. Product van dezelfde samenwerking, die andere groote historische films de wereld in heeft gezonden, als „Quo Vadis" en „Julius Caesar" schijnt zij met uiterste zorg voorbereid en in elkander gezet te zijn in Egypte, Palestina, Jeruzalem, Bethlehem, Nazareth en aan het meer van Tiberias. De opnamen, welke een ons gezonden prospectus toont, zijn wel zeer bizonder van groepeering, mooie keuze der landschappen enz. We gelooven, dat het een film is die aller aandacht verdient.              

"הצפירה", ראשון בפברואר 1921, ע' 2

החפירות בטבריה. הרצאת הד"ר נ[חום]. סלושץ. בשלישי, בחמש שעות לפנות ערב, סידרה האגודה העברית לחקירת א"י את הרצאת הד"ר סלושץ, שהיה ציר האגודה הזאת, לחפור בטבריה [...] ה' בן-דוב בא מירושלים וצילם את כל הנמצא ואת מעשי החפירות בשביל התמונוע.

“The Film Daily”, 13 February 1921, p. 24 (330)

“Tribal Life in Palestine” / Kineto Co. / Type of production……. 1-reel pictorial

This reel is devoted to an intimate study of the everyday life of the Bedouin tribes, which make their homes in the country around the city of Jerusalem. Some of it is interesting but there is a great sameness to it. First some British soldiers are seen with Turkish prisoners. Then comes a panorama of Jerusalem, taken from the Mount of Olives. The rest of the reel is taken in a Bedouin camp. The formalities of extending hospitality to strangers is shown, and then the way in which the Bedouin Sheikh entertains visitors. All the guests are seen seated about a fire, on which a servant brews coffee in a large pan. Everyone must drink some and there is considerable ceremony attached to the proceedings. When the visitors leave the camp, they are escorted by an armed guard of Bedouins, who go through some more formalities before taking their leave. A fair reel.

"Exhibitors Herald", 19 February 1921, p. 75

[…] IMMORTALITY […] The story of the life of Christ reverently and very artistically told in picture story. […] Scenes were taken in Egypt and Jerusalem on the original spots where the events' according to history, transpired. […] The picture is an Italian production.

"The South Bend News-Times" (USA), 25 February 1921, p. 6

The Oliver // Tonight at 8:15 // from The Wailing Wall to the Barney Stone // 1920 Twelfth Season // Newman Travel talks // Exquisite Color Views – Wonderful Motion Pictures // Subject: // Jerusalem and the Holy Land […].

"Moving Picture Age", March 1921, p. 9

"IMMORTALITY”

Those in Chicago who had an opportunity to see the recent showing of "Immortality" at Beeban's theatre will not regret it. According to the manager many churchmen and educators attend and returned two and three times to re-view the picture. Some, it is to be regretted, indignantly walked out, hurt that they be forced to view "a church picture". "Immortality" is a film taken in the Holy Land and Egypt by an Italian concern and portrays the life of Christ from Annunciation to the Ascension. In this the leading Italian artists of the screen take the important parts. It is a wonderful picture, well photographed, well-acted, and impressive and follows the biblical story, several of the scenes being photographed in colors.

בהמשך הכתבה ממשיך הכותב לשכנע את פעילי הכנסיות לבוא ולראות את הסרט, עם עובדיהם וחברי הקהילה.

"יידישעס טאגעבלאט" 12 במרץ 1922, ע' 4

נאציאָנאל-פאָנד-נייעס ] ...] הכנות פאר דר. עפשטיין אין פיעלע שטאדט / מאסמיטינגען און רעסעפּשאנס פאר דר. עפשטיין, ווערען איצט אראנזשירט אין א צאָהל וועסטערן שטעדט. דר. עפשטיין וועט רעדען אין קענזעש סיטי דעם 12טען מארטש, און פון דאָרט וועט אר געהן נאָך אָמאהא, סיו סיטי, דע מאין און סט. לואיס. זיינע מיטינגען אין אלע דיעזע שטדעט וועלען זיין געיוידמעט דער לאנד-נדבה ארבייט. אין מאנכע פון דיעזע שטעדט ווערן געמאכט הכנות צו ווייזען דעם נייעס ארץ-ישראל-פילם פון דער אידישען נאציאָנאלפאנד איו פערבידונג מיט די מיטינגען.

"דאר היום", 22.03.1921, ע' 3

בשבוע החולף הציג התיאטרון העברי "קולוזיאום" את שלושת הגלילים של בן-דוב, "שיבת ציון", המצטיינים בבהירותם. בשני הלילות שהוצגו היה האולם מלא עד אפס מקום, והתרגשות הקהל הייתה גדולה בייחוד בשעה שהוצג ז'בוטינסקי בבית הכלא, עלית סיר הרברט סמואל אל חוף יפו בשעת בואו בתור נציב עליון לא"י וביאת החלוצים לא"י. חבל רק שמספר התמונות מחיי האסירים בעכו ובייחוד של ז'בוטינסקי היו רק מעטות למרות הערך ההיסטורי של העובדה הזו. הצעיר קלימקר ליווה את התמונות בכינור ובשירים לאומיים נפלאים שהתאימו מאוד להצגה.

דאר היום 31.03.1921 ע' 3

קבלת פנים לכבוד צ'רצ'יל בארמון הממשלה [...] הצלם בן-דוב עמד בחצר ויצלם במכונתו הראינועית את כל המחזה הנהדר הזה [...].

מתוך כתבה רחבה על ביקורו של וינסטון צ'רצ'יל, אז שר המושבות הבריטי, בא"י.

"Moving Picture Age", April 1921, p. 20

The Holy City in Travel Pictures

The film "Jerusalem, the Holy City" is the Paramount-Burton Holmes Travel-Picture, to be released on March 20. As the name implies, Burton Holmes takes his fellow-travelers to the "Holy" places in this, the birthplace of Christianity. By means of his pictures you traverse via the Dolorosa – literally following the footsteps of Jesus Christ as he bore the cross to the place of crucifixion. You go to the Church of the Holy Sepulcher; you visit Golgotha, outside the city walls; you go to the Garden of Gethsemane on the slope of the Mount of Olives.; in fact you visit all the principal points which are of such great interest to every Christian, and, in fact, to every student of biblical history, as well as with the events, for, of course, Mr. Holmes also takes you to many places which are closely allied with the Old Testament history, as well as with the events connected with the New Testament.

"הפועל הצעיר", שמיני באפריל 1921, ע' 13

[...] והאמינו לי – אין לחשוש מלהגיד זאת: איש מכאן לא ייעלב ח"ו ע"י זה, אדרבא!... - "עממיות", "דבקות לאומית", "עבודה בעם", "הבנה היסטורית", "פיתוח-נפש-האומה", "רצון תחייה וגאולה" – הרי כל המושגים האלה לא רק שנעדרים המה בתנועה הציונית באמריקה, כי אם זרים גם לרוחה – ואין כלל למי שהוא פרטנזיות לשכגון זה. - "קאורפוריישנס", "אקציון-געזעלאפטען" (מעין זו של "תעשיית פילמים בא"י", שהשבוע פרסמו בעיתונים גם את הסכמת שטראוס לחברה הזאת, ואת דעתו, שא"י לפי אקלימה ואוירה, עלולה אומנם לפתח את התעשייה של תמונות בראי-נע שמה"... או עוד חברות כאלה הנוסדות עכשיו ע"י תעמולה, מתוך רצון טוב לעשות דבר-מה בשביל "ציון" ובשביל "פלסתין"...) [...]. ג. חנוך    [גרשון חנוך]

"דאר היום", 11 באפריל 1921, ע' 4

 היסטוריה של הקולנוע

"Moving Picture Age", May 1921, p. 23

Church Films / Jerusalem the Holy City.* Reel, 1; producer, Burton Holmes; exchange, Famous Players-Lasky Corporation - Outside the walls, the City Gate, the tower of David, Mount of Olives, Garden of Gethsemane, the Via Dolorosa or Way of the Cross, Church of the Holy Sepulcher, Tomb of Christ and place of Crucifixion, Shrine of the Sepulcher, Golgotha.

"Arizona republican" (Phoenix, Arizona), 2 May 1921, p. 4

Sell "Ben Hur" film rights […] The motion picture, when eventually it is taken, will be filmed in Palestine and Syria.

"The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser", 11.05.1921, p. 2; 12.05.1921, p. 5; 13.05.1921, p. 2.

היסטוריה של הקולנוע

"דאר היום", 22 במאי 1921, ע' 3

במלון אמדורסקי מתאכסנים זה ימים אחדים האדונים [...] י. אסטולי וא. ל. קנפ, נוצרים, שניהם בעלי ראינע בעיר סינסנטי באמריקה. הם יעשו בארץ ירחים אחדים ויצלמו את כל המקומות החשובים לצורכי ראינע.

"הצפירה", 17 ביוני 1921, ע' 3

ביצה שלא נולדה. / אחרי מאורעות יפו ואחרי אשר הערבים הכריזו בויקוט על היישוב העברי בתור עונש על דמו השפוך, ונמנעו מלמכור לתושבי הערים והמושבות צורכי אוכל, התחילו דנים בעיתונות העברית שבארץ-ישראל על זה "שאנחנו צריכים לכוון את עבודתנו החקלאית בדרך של הספקה עצמית" [...] אני מדבר על יישובנו בכלל, פעמים מתעוררים רחמי עליו ועלינו. דומה הוא לנו לילד פלאים שכל העיניים סוקרות בו. לא רק כלפי חוץ אנו עוסקים יותר מדי בכרזות, בהפצת ידיעות וביולטינים, ובהדלקת מאורות, כי אם כלפי פנים. ארצנו הקטנה, יישובנו הקטן, עומדים תמיד לפני מכונת הצלמן. כל מעשה פעוט הנעשה בארצנו, כל מאורע שהוא, מיד מתפרסם דרך כל הפיפיות ויוצא בתרועה מתוך כל השופרות. [...] מי שעומד על אדמת ארצנו ואוחז בידו את או מקבת, מיד הוא מתפרסם בכל התבל. אין לך פועל או תלמיד הגימנזיום, שכבר לא עלה על הבד של הראינוע. היישוב שלנו עומד עירום תחת המון עיניים סוקרות ומחמת כך הוא ניזוק [...].

"New-York tribune", 26 June 1921, p. 6

At the Hippodrome […] there is also a scenic film "Scenes from Judea".

"Moving Picture Age", July 1921, p. 17

Religious Films Recommended for use in Churches

In the Holy Land of Today. * Reel, 1; exchange, Merit Film Corp. Remarks: Absalom monument, site of temple, David's Tower, the Wailing Wall, etc.

The Holy Land. * Reel, ½; exchange, New Era Films, Chicago. Remarks: life and Customs of the Holy Land.

“The Brisbane Courier” (Queensland), 14 July 1921, p. 9

QUEENSLANDERS IN WAR FILMS / Early in 1917 the Commonwealth Government appointed Captains G. H. Wilkins and Frank Hurly as official war photographers. Their instructions were to take photographs and cinema pictures in both France and Palestine, so that the Australian nation would for all time possess a living record of the gallant part played by its troops during the war […].

"The Brisbane Courier" (Qld.), 21 July 1921, p. 2

Uncensored Official War Films and Battle Lectures // Arranged by The Australia War Museum (Commonwealth Government) […] "Romani to Damascus" – An interesting Lecture by General L.C. Wilson, C.B., C.M.G., D.S.O., who commanded the 3rd Light Horse Brigade. The Palestine films are remarkable and educational. They show all Holy Places. […].

"הארץ", 28.7.1921, ע' 3

[...] לניחומים ניתנה באותה שעה גם תמונת העלייה לא"י (ע"י סרטי ה' בן-דוב) שנתלוותה בשירת "התקוה". מכתבה על אסיפה ציונית בירושלים, שלא כל-כך הצליחה.

"הארץ", 12.08.1921, ע' 4

"הצפירה", 30 באוגוסט 1921, ע' 2

מראות ארץ-ישראל בקונגרס / הצלם יעקב בן-דוב ערך שורת פילמים ממראות הארץ בשם "שיבת ציון", בשלושה חלקים. החלק הראשון כולל בתוכו מאורעות מעניינים שעברו על היישוב בשנה האחרונה: ז'בוטינסקי וחברי ההגנה במבצר עכו, צבא עברי עובר בירושלים, קרן הגאולה בירושלים, צירי אסיפת הנבחרים ע"י הכותל המערבי, החפירות בחמי טבריה ועוד. החלק השני כולל מומנטים שונים בקשר עם הנציבות העברית. החלק השלישי כולל תמונות שונות מחיי החלוצים, ביאתם לארץ והתאחזותם בה. על פי הצעת הנהלת "קרן היסוד" יבוא ה' בן-דוב אל הקונגרס ויציג שם את הפילמים.

"הארץ", 21.9.1921 , ע' 2

גם סרטי ה' בן-דוב "שיבת ציון" שהובאו מירושלים מוצגים כאן [בקונגרס הציוני] בהצלחה לטובת הקה"ק.

« Cinéa », 14 Octobre 1921, p. 6 (475)

היסטוריה של הקולנועAngleterre-Australie

Le Merveilleux Raid Aérien accompli en 28 jours par les Frères Ross et Keith Smith. Un film documentaire unique au monde […] La traversée du désert de Sinaï – La Palestine – La ville Saint – Le jardin de Gethsémani – Le Mont des Oliviers – […].

המודעה חוזרת בעוד ארבעה גיליונות.

"The Argus" (Melbourne, Vic.), 24 October 1921, p. 14

TO-MORROW NIGHT / THE AUSTRALIAN LIGHT HORSE IN PALESTINE

A vivid Illustrated Lecture by H. S. Gullet, Esq., Official War Correspondent and Historian. The glorious story of the victorious Light Horse ride from the Suez Canal, over the Sinai Desert, through Palestine, and on to Damascus, in Syria. Wonderful Pictures and Films taken during the Palestine campaign. All the Holy Places, Jaffa, Jerusalem, Nazareth, Bethlehem, Jericho, are clearly shown, and Victorian Light Horse Regiments are well represented. Not only the story of a grand military achievement, but a personally conducted tour through the land of the Nativity. Mr. Gullet is a fluent speaker, and as Official War Correspondent saw the Palestine Campaign from first to last.

"Moving Picture Age", November 1921, p.3

A Chat with the Editor […] Along similar lines, we cannot forhear to speak of the leading story in the December issue of the magazine. A few weeks ago there arrive in this country from the Holy Land J.E. Holley, an American, who has photographed every geographical spot mentioned in the Bible – a feat that has been attempted several times but never before completely accomplished. Mr. Holley's personal narration of his experiences in gathering this remarkable collection of motion pictures will be found as fascinating as it is informing.

"היינט", שביעי בנובמבר 1921, ע' 2

ידיעה על תכנית של חברת סרטים בריטית להפיק סרט על הקרב לכיבוש א"י. יועצים: סיר ג'ורג' אסטון ולורד אלנבי.

Moving Picture Age", December 1921, p. 3

A Chat with the Editor / We are glad to call your attention to the contribution by Mr. J.E. Holley, who only recently returned from an expedition to the Holy Land. Both to let you benefit as much as possible by the remarkable collection of photographs Mr. Holley sent to us, and to provide space for his long and intensely interesting description of his adventures. We are concluding the material in the January issue. It should not necessary to more than mention this discussion to every pastor and church worker to, to say nothing of all who have religious interests, for this is the first instance where the complete geographical history of the Bible has been put into motion pictures.

"Exhibitors Trade Review", 20 November 1921, p.1392

Weiss Brothers Will Distribute New Bible Series

After weeks of circulation of rumors Weiss Brothers' Artelass Picture Corporation this week announced that it had acquired the much discussed and sought series, made in Italy by That country's foremost producer […] those who have already seen the pictures report the to be the most interesting, beautiful and spectacular brought to America from the other side. Many of the pictures were taken in Palestine and Egypt.

“EXHIBITORS TRADE REVIEW”, December 3, 1921, p. 29

[…] “To begin with I want to say that this picture was made by Italy’s foremost director Antonio Garruzzo.[1] It was produced in Palestine, Egypt, Smyrna, Rome and other historic locations. The pictures were taken in the exact places mentioned in the Bible.

"הפועל הצעיר", תשיעי בדצמבר 1921, ע' 14

הקרן הקיימת לישראל רכשה מאת הצלם מר בן-דוב בירושלים את הפילם הארץ-ישראלי הידוע בשם "חיבת ציון" אשר חלק ממנו הוצג לראווה בעת הקונגרס הי"ב בקרלסבד. בזמן האחרון נוספה על הפילם הנ"ל, ע"י מר בן-דוב, שורת תמונות מעניינות מהעבודות החדשות המוצאות לפועל על קרקעות הקרן הקיימת לישראל, כגון: העבודה בקרית-ענבים (דילב), הצעדים הראשונים של ההתיישבות בנוריס (עמק יזרעאל) וכו'. הפילם הזה נשלח לחו"ל, כדי להכין ממנו מספר ידוע של העתקות הדרושות לתעמולה לטובת הקרן הקיימת לישראל בארצות שונות.

"Exhibitors Herald", 10 December 1921, p. 58

Religious […] Holy Land and Jerusalem (scenic) - Famous Players-Lasky Motion Pictures, Inc.

"דער מאמענט", 27 בדצמבר 1921, ע' 4

מודעה על הצגת הסרט "ניי ארץ-ישראל" (ארץ-ישראל החדשה), בליווי זמר טנור ותזמורת בת 12 מנגנים.

"דער מאמענט", 28.12.1921, ע' 4

"ניֵי ארץ-ישראל" דאָס אינטערעסאַנטע יוּדיִשע קיִנאַבּיִלד "ניֵי ארץ-ישראל" ווערט דעמאָנסטריִרט דיִ לעצטע 3 טאג איִן קינאָ "ווענוּס" (דזיעלנאַ 1). דאָס בּיִלד האָט אַרוֹיסגערוּפען אין וואַרשאָ אַ שטאַרקען אינטערעס אוּן דער איִלוּזיִאָן ווערט שטאַרק בּעזוּכט.

 מקורות

[1] Pier Antonio Garruzzo (1964-1879) – בימאי, מפיק, תסריטאי.