Text Size
שני 18 מרס 2019

בית הסרט העברי

המלצת היום

הזמנה להקרנת בכורה של הסרט עודד הנודד

הזמנה מקורית מאת "תעשיית פילמים בארץ-ישראל סטודיה" היא פא"י (FAI Studio) להקרנת הבכורה של הסרט העלילתי העברי הראשון "עודד הנודד".

ההקרנה התקיימה בקולנוע עדן בתל-אביב בתאריך 29.12.1932 בשעה 15:15.

ההזמנה הוענקה להנהלת "בנק אשראי" שכנראה היה מעורב במימון הסרט.