Text Size
שבת 29 פברואר 2020

בית הסרט העברי

לזכרו של יוסי הלחמי (1933-2019)

המלצת היום

משה פַכִטֶר

משה פַכִטֶר [1], צלם ארץ ישראלי (1885-1920).

נולד בשנת 1885 בעיר סמיאטיץ' שבפולין שבשלטון רוסיה הצארית. הצטרף לתנועה הציונית ופעל בה.

בגלל מחלתו, בחר בצילום וקנה מצלמה יקרה וציוד מעבדה שהביאם ארצה ועם עלייתו לארץ-ישראל בשנת תרס"ט למושבה נס-ציונה. עבד כצלם נודד בשרון וביהודה ובכך וויתר על חלומו להיות איכר ארץ-ישראלי.

לאחר שהתאכזב מהשגיו, משה פכטר ירד מארץ-ישראל וזמן מה עבד בגרמניה כצלם.